Informatie en advies mbt. COVID 19 Vaccinaties

Wij krijgen veel vragen van over de COVID19 vaccinaties. We vinden het heel belangrijk om je zo goed mogelijk voor te lichten. Daarnaast is het belangrijk dat je weet of je wel of niet tot de risicogroep behoort.

In dit nieuwsitem vind je zo veel mogelijk informatie over de vaccinaties. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

Download hier alle informatie in pdf.

Download hier de vragen die je helpen een keuze te maken wel of niet te vaccineren.

Wie vallen onder de risicogroep?

Mensen die ouder zijn dan 70 jaar    

Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Ook in Nederland is de helft van de patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen ouder dan 69 jaar. Van de overledenen (die getest zijn) is driekwart ouder dan 76 jaar. 

 

Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met onderliggende ziekten 

Volwassenen met bepaalde onderliggende aandoeningen hebben ook een groter risico op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat om (één van) de volgende  aandoeningen:

Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die  onder behandeling van een longarts zijn.

 • Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik.
 • Mensen met diabetes die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties. 
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie. 
 • Mensen met een hiv humaan immunodeficientievirus -infectiedie (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
 • Mensen met ernstige leverziekte
 • Mensen metzeer ernstig overgewicht.
 • Mensen met een verminderde weerstandtegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand, doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. Mensen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken.

 

Wie vallen er onder de ‘Overige groep’?

 

Volwassenen (ouder dan 18 jaar) zonder onderliggende ziekten

Volwassenen zonder onderliggende aandoeningen hebben geen/gering verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. Wel kun je na een COVID-infectie soms chronische klachten houden zoals chronische vermoeidheid.,

 

Je kunt zelf kiezen om je te laten vaccineren

Het professionele team van Quin Dokters Vathorst wil je graag helpen bij het maken van de juiste keuze. Daarom hebben wij belangrijke informatie over de vaccins onder elkaar gezet. We geven alleen feitelijke informatie weer. Dat wil zeggen informatie die bewezen is.

 

De ontwikkeling van de verschillende COVID vaccins is versneld, doch onder controle verlopen. Het ontwikkelingsproces van medicatie kent normaal gesproken 4 fases voordat het op de markt komt. Gezien het risico op ernstige ziektes en complicaties in de risicogroep is het op de markt brengen van de vaccins versneld.

De meeste vaccins zullen nog onder voorbehoud op de markt komen tot het volledige onderzoek is afgerond. Eventuele bijwerkingen worden strikt bijgehouden. Het spreekt voor zich dat de eventuele bijwerkingen op de lange termijn nog niet bekend zijn.

 

Tot op heden zijn 2 vaccins onder voorbehoud toegelaten op de Nederlandse markt (Pfizer, Moderna). Een derde vaccin volgt binnenkort (Astra Zeneca). Daarnaast is te verwachten dat nog 2 vaccins (Johnsen en Johnsen, Glaxo/Sanofi) binnen korte termijn op de markt komen. Helaas kan niemand kiezen welk vaccin hij of zij toegediend krijgt. Dat is afhankelijk tot welke groep je behoort en wanneer de vaccinatie plaatsvindt. Inmiddels zijn al meer dan een miljoen mensen gevaccineerd met het Pfizer/BionTech vaccin. De bijwerkingen van dit vaccin zijn tot op heden gering.

 

Moet ik mij wel of niet laten vaccineren?

Velen hebben de keuze al gemaakt of ze zich willen laten vaccineren of niet. Wellicht hoor jij bij die groep die het lastig vindt om de keuze te maken die het beste bij je past. Daarom hebben wij een aantal stellingen geformuleerd met daarbij ons advies, passende bij de stelling.

 

Welke van de onderstaande stellingen past het beste bij je?

 

 1. Ik hoor wel bij de risicogroep (70+, of ben bekend met Hart- en Vaatziekten, Diabetes Mellitus, Longproblematiek etc.) Advies: Wel vaccineren

 2. Ik hoor niet bij de risicogroep:

 

 1. Ik vind groepsimmuniteit belangrijker dan de risico’s op eventuele bijwerkingen die ik op de langere termijn loop na vaccinatie. Advies: Wel vaccineren
 2. Ik vind bescherming van mijn directe omgeving belangrijker dan de eventuele risico’s op bijwerkingen die ik op de langere termijn loop na vaccinatie. Advies: Wel vaccineren
 3. Ik vind de risico’s van eventuele bijwerkingen van het vaccin die ik op de lange termijn loop, belangrijker dan groepsimmuniteit. Advies: Niet nu vaccineren
 4. Ik vind het risico dat ik loop op eventuele bijwerkingen op de lange termijn na vaccinatie, groter dan het risico dat ik loop op een ernstige COVID-infectie en/of het risico op complicaties na een COVID-infectie. Advies: Niet nu vaccineren
 5. Ik heb al COVID gehad meer dan 1 maand geleden Advies: Wel vaccineren, anders wachten tot 1 maand na COVID.
 6. Ik vind het verkrijgen van een vaccinatiebewijs belangrijker dan de eventuele risico’s op bijwerkingen op de langere termijn. Advies: Wel vaccineren
 7. Ik ben zwanger Advies: Vaccinatie uitstellen
 8. Ik geef borstvoeding Advies: Vaccinatie uitstellen

 

De stelling die het meest overeenkomt met uw persoonlijke mening is ons advies. Ieder mens is vrij om te kiezen en wij vinden dat wij je zo weinig mogelijk moeten beïnvloeden in jouw keuze. Wij vinden het belangrijk je voldoende te informeren om de juiste keuze te kunnen maken.