Visie en missie van Quin Dokters

De zorg in Nederland staat onder druk. De zorgkosten stijgen door de toename van vraag naar zorg in verband met de vergrijzing. Het aantal beschikbare zorgverleners daalt door de grotere vraag en door de feminisatie binnen de zorg, waardoor er meer behoefte is aan part-time werken.

Ziekenhuizen krijgen de begroting nauwelijks rond door de stijging van de medische behandelingen en innovaties. Daarnaast zijn er verhoudingsgewijs te veel ziekenhuizen in Nederland, die het beschikbare budget moeten verdelen. Naast de ziekenhuizen hebben de Zelfstandige Behandel Centra (privé-klinieken) bewezen zeer kwalitatieve zorg te leveren voor routinematige behandelingen tegen een betere prijs.

Om de stijging van de zorgkosten tegen te gaan, lijkt substitutie (verplaatsing) van ziekenhuiszorg naar de eerstelijn (huisarts) de oplossing. Dit stuit echter op veel weerstand bij de huisartsen omdat hun bordje al gevuld is. Daarnaast lopen de huisartsenposten over en neemt de werkdruk in de avond, nacht -en weekend steeds verder op doordat patiënten verwachten dat zorg ook in de avond en weekenden vrij toegankelijk is.

Ook de ziekenhuizen willen zorg liever niet uit handen geven omdat de begroting dan verder onder druk komt te staan. Hierdoor zal het initiatief, om eenvoudige nietcomplexe zorg uit het ziekenhuis te verplaatsen naar de wijk, door deh genomen moeten worden.

Daarnaast kan de totale zorg ontlast worden door de inzet van digitale oplossingen. Veel vragen die nu bij de huisarts neergelegd worden, kunnen goed beantwoord worden middels e-health. Hierdoor kan de druk op de eerstelijn deels worden weggenomen zodat er meer tijd over blijft voor taken die wel door een huisarts gedaan moeten worden.

De huisartsenzorg kent momenteel geen structuur om deze verplaatsing van zorg te faciliteren en de huisarts te ontlasten zodat deze zich alleen kan richten op huisartsgeneeskundige taken. Hier ziet Quin Dokters de mogelijkheid om als eerste deze zorg te gaan leveren voor huisartsen in Vathorst en in Amersfoort-Noord.