Uw Quin huisarts, de warme menselijke maat….

Persoonlijke en deskundige zorg

Om te zorgen dat u voldoende tijd heeft met uw huisarts voor persoonlijke en deskundige zorg, hebben we bij Quin dokters de consult-duur verlengd naar een kwartier in plaats van de reguliere 10 minuten, zoals bij de meeste praktijken. Een goed contact met u als patiënt is voor uw huisarts essentieel, om u zo goed mogelijk te kunnen helpen met een probleem of klacht. Tijd is daarvoor de sleutel…

Walk-in  en spoedzorg

Quin dokters biedt unieke huisartsenzorg door naast de “normale" spreekuren een Walk-In Centrum te introduceren waar u gedurende de gehele dag binnen kunt lopen om eenvoudige klachten voor te leggen op de dag dat het u uitkomt. Ook voor spoed kunt u hier terecht.

Reguliere Huisartsenzorg

Quin dokters biedt een consult-duur van 15 minuten bij uw vertrouwde huisarts, in plaats van de 10 minuten, die huisartsen van andere praktijken hanteren. Hierdoor is er meer aandacht en tijd voor uw klacht. Voor spoed gaat u naar het Walk-in centrum

Chronische zorg

Voor patiënten met zogenaamde chronische aandoeningen zoals diabetes, astma en COPD en patiënten met een verhoogd risico op hart en vaatziekten, leveren de praktijkverpleegkundigen (POH-S) van Quin dokters continue zorg om deze aandoeningen zo optimaal mogelijk te behandelen.

Specialistische zorg

Bij Quin dokters ondersteunen specialisten en verpleegkundig specialisten de huisarts in het stellen van de juiste diagnose. Hierdoor hoeft u niet onnodig naar het ziekenhuis te worden verwezen en kunnen veel eenvoudige specialistische behandelingen bij Quin dokters uitgevoerd worden tegen lagere kosten (-35%).

Aanvullende Diagnostische zorg

Quin dokters biedt vanaf medio 2019 radio-diagnostische zorg ( röntgen en echo diagnostiek) op locatie Heideweg.  Daarnaast kunt u in iedere locatie bloedonderzoek laten verrichten bij Saltro (vanaf 1 april ook op de Heideweg)

Psychische sociale zorg

Binnen Quin dokters bieden wij laagdrempelige psychische en sociale zorg door onze POH-GGZ ( psychologen en SPV-ers). Hierdoor kunt u binnen de praktijk terecht voor professionele psychische hulp die binnen de basiszorg vergoed wordt. Voor opvoedkundige problemen en psychische problemen van uw kinderen kunt u terecht bij onze POH-Jeugd (Orthopedagoog).

Preventieve zorg

Preventie zal in toenemende mate een grotere rol krijgen binnen de zorg. Daarom biedt Quin dokters nu al de mogelijkheid om u preventief te laten checken op risico’s op het krijgen van Hart en Vaatziekten zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol en vaatafwijkingen. Beter gecheckt dan te moeten worden behandeld.

Specialistische Chirurgische behandelingen

Quin dokters biedt specialistische chirurgische behandelingen, zoals de behandeling van Carpaal Tunnel syndroom, Triggerfingers, grote vetbulten >5cm en huid kwaadaardigheden. Ons team van specialisten en gespecialiseerde huisartsen staat voor uw klaar om u, op uw eigen Quin locatie, te helpen. (Deze behandelingen vallen onder specialistische zorg en gaan ten koste van uw eigen risico.)

Contact