Visie en missie van Quin Dokters in Vathorst

Stelt u het eens voor..... Altijd uw huisarts bij u, die overal en altijd beschikbaar is om uw medische vraag te beantwoorden.

Fysiek is dat onmogelijk maar in de zeer nabije toekomst zal dat bij Quin Dokters in Vathorst echt tot de mogelijkheid behoren. Quin Dokters Vathorst maakt binnenkort gebruik van een app waarmee patiënten inzicht krijgen in hun medische situatie. Op die manier kan een patiënt samen met de huisarts de juiste beslissingen maken en vervolgstappen bepalen.

De zorg in Nederland staat onder druk. De zorgkosten stijgen door de toename van vraag naar zorg in verband met de vergrijzing. Het aantal beschikbare zorgverleners daalt door de grotere vraag en door de feminisatie binnen de zorg, waardoor er meer behoefte is aan parttime werken. Quin Dokters in Vathorst zoekt naar oplossingen voor dit moeilijke vraagstuk en wij denken het gevonden te hebben in een combinatie van het bieden van optimale digitale zorg en het aanbieden van fysieke zorg op de juiste plaats. Hierdoor is een patiënt bij ons aan het juiste adres voor zeer persoonlijke, hoge kwalitatieve zorg, die toekomstbestendig is.

Meer inzicht en beter advies

Een patiënt kan met de app die wij gaan gebruiken bijvoorbeeld dag en nacht symptomen checken en direct advies krijgen óf en wanneer een bezoek aan de huisarts nodig is. Dat scheelt tijd en een huisarts heeft direct toegang tot diagnostische uitslagen die nodig zijn om te bepalen wat de patiënt mankeert, en welke behandeling ingezet moet worden. Een app vervangt natuurlijk geen arm om uw schouder. We denken met je mee en zijn er als je persoonlijk contact wilt. Daar door het gebruik van deze app juist meer tijd voor.

Huisarts en specialist in één team

Omdat een huisarts een generalist is en in sommige gevallen niet alle kennis heeft om optimaal te adviseren, kan de huisarts de hulp inroepen van gespecialiseerde collega’s die ook deel uit maken van het Quin Dokters team in Vathorst. Dit team, dat om jou heen staat, bepaalt samen met jou of je een behandeling nodig hebt.

Samen met de patiënt wordt gekeken waar een eventuele behandeling moet plaats vinden. Dat zal vaak bij jouw Quin Dokters praktijk in Vathorst zelf kunnen. Goede en hoogwaardige kwalitatieve zorg dichtbij. Maar soms is een doorverwijzing nodig naar een meer gespecialiseerd centrum. Dat kan een kliniek zijn die heel veel dezelfde ingrepen doet, en daardoor betere resultaten boekt dan een gewoon ziekenhuis. Of je wordt verwezen naar een Top-klinisch ziekenhuis dat zich heeft toegelegd op minder vaak voorkomende operaties of behandelingen en daardoor veel expertise heeft in moeilijker complexe vraagstukken.

Wij streven er naar je zo transparant mogelijk te laten zien waarom wij welke adviezen geven, en waar je de beste zorg op de juiste plaats kunt krijgen.