Informatie

Hieronder vindt u verschillende formulieren en informatie. 

Bellen voor lab uitslagen
Als patiënt dient u altijd zelf te bellen voor uw uitslag. Heeft u bij het Saltro bloed geprikt dan kunt u deze uitslagen ook online inzien via deze link.

Aanvraag voor een verwijzing
Voor een verwijzing dient u eerst langs te komen op het spreekuur. Op die manier krijgt de huisarts uw klachten beter in beeld en kunnen zij een goede verwijzing maken. 

Urine inleveren
Urine kan dagelijks worden ingeleverd voor 9:30 uur. Als u dit heeft gedaan kunt u na 14:00 uur bellen voor de uitslag. Graag ook het volgende formulier inleveren.

Uitslagen opvragen
Wij worden veel gebeld door familieleden voor het opvragen van lab en röntgen uitslagen. Deze uitslagen mogen wij niet geven, de wet op bescherming persoonsgegevens laat dit niet toe. 
Jongeren vanaf 16 jaar moeten ook zelf bellen voor de uitslagen. Voor het doorgeven van gegevens aan ouders/ partners moeten wij schriftelijk toestemming hebben. 

Artsenverklaring
Vaak vragen scholen, reisorganisaties of vliegmaatschappijen om een verklaring van de huisarts. Volgens de gedragsregels van de KNMG is dit niet toegestaan. Bijgaand formulier kunt u aan de organisatie tonen.    

Uitschrijven
Wilt u zich al patiënt laten uitschrijven?
Graag ontvangen wij het onderstaande formulier van u zodat wij uw dossier kunnen versturen.